Disclaimer

Bij het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker akkoord te gaan met volgende bepalingen. Deze website en de inhoud ervan is het intellectuele eigendom van binnenshuis. De website, de logo's en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiƫren, aanpassen of wijzigen van een deel of van het geheel van de website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, is toegestaan op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden. Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd worden.